شرکت مهندسی البرز نقش جهان

  زمینه های فعالیت: مدیریت ساخت - معماری- سازه - ژئوتکنیک - تأسیسات مکانیکی - تأسیسات الکتریکی
  • مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب شامل ۵ برج ۱۸ طبقه در زمینی به وسعت ۸۰۰۰ مترمربع و مسـاحت احداثی ۵۰۰۰۰ مترمــــربع
  پروژه هزار جریب اصفهان

  سایر پروژه های اخیر

  تمام پروژه ها را ببینید
  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

  مدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان