شرکت مهندسی البرز نقش جهان

  زمینه های فعالیت: مدیریت ساخت - معماری- سازه - ژئوتکنیک - تأسیسات مکانیکی - تأسیسات الکتریکی
  • مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق – شامل ۶ برج ۱۷ طبقه در زمینی به وسعت ۱۵۰۰۰مترمربع و مساحت احداثی بالغ بر ۸۰۰۰۰ مترمربع

  – پروژه موصوف در زمان خود بزرگترین پروژه در سطح استان در یک فاز اجرایی محسوب می گردد

  پروژه مجتمع پزشکان مشتاق 3
  پروژه مجتمع پزشکان مشتاق 2
  پروژه مجتمع پزشکان مشتاق 1

  سایر پروژه های اخیر

  تمام پروژه ها را ببینید
  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب

  مدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

  مدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان