شرکت مهندسی البرز نقش جهان

  زمینه های فعالیت: مدیریت ساخت - معماری- سازه - ژئوتکنیک - تأسیسات مکانیکی - تأسیسات الکتریکی
   • مجموعه برج های مسکونی آبشار – شامل ۶ برج ۱۸ طبقه در زمینی به وسعت تقریبی ۱۶۰۰۰مترمربع و مسـاحت احداث بالغ بر ۸۰۰۰۰ مترمربع

   – پروژه موصوف به لحاظ پیچیدگی های سازه ای منحصر به فرد بوده و در سطح کشور بی نظیر است

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب 1
  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب 2
  پروژه برج های مسکونی آبشار
  مجموعه برج های مسکونی آبشار 4

  سایر پروژه های اخیر

  تمام پروژه ها را ببینید
  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب

  مدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

  مدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان