شرکت مهندسی البرز نقش جهان

  زمینه های فعالیت: مدیریت ساخت - معماری- سازه - ژئوتکنیک - تأسیسات مکانیکی - تأسیسات الکتریکی
  • تفاهم نامه طراحی، ساخت و مدیریت شهرک بین المللی توریسم پزشکی استان اصفهان در زمینی به وسعت ۶۰۰۰۰ مترمربع و مساحت احداث تقریبی ۲۷۰۰۰۰ مترمربع (پروژه موصوف در حال مطالعات است)
  شهرک توریسم اصفهان

  سایر پروژه های اخیر

  تمام پروژه ها را ببینید
  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب